Ledige stillinger

Sales Support Norge

Stillingens organisasjonsmessige plassering og formål

Stillingen som Sales Support Norge er plassert i salgsavdelingen, som foruten Sales Support består av Area Sales Director Norway og Area Sales Managers International Sales. Stillingen skal bidra til å styrke selskapets salgsarbeid i Norge og være ansvarlig for å jobbe frem tilbud til norske kunder. Den er uten personalansvar og rapporterer til Bid Manager, leder av Sales Support.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven til Sales Support Norway er å tilby teknisk og kommersiell kompetanse til våre kunder etter deres spesifikasjoner.

 Andre oppgaver:

–        Jobbe sammen med Area Sales Director om innhold og vilkår i tilbudene

–        Til enhver tid sørge for oppdatert og korrekt kalkyle

–        Ansvar for innhenting av informasjon og løsninger for å sikre et optimalt tilbud for kunden

–        Utvikle og vedlikeholde kundespesifikke løsninger

–        Støtte i utarbeidelse av salgsmateriale

–        Delta i forhandlinger med kunder

 

 

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring

Teknisk utdannelse, Bachelor eller Master, innen el-kraft/sterkstrøm

Noen års relevant bransjeerfaring og erfaring fra salgssupport i forbindelse med prosjekter.

Følgende spesifikk erfaring vil bli vektlagt:

 • Kjennskap til ulike transformasjonsstasjoner og overførings- og distribusjonsnettverk
 • God kunnskap om vern- og kontrollteknologien
 • Forståelse av salgsprosesser og verktøy
 • Salgskontrakter og juridisk forståelse
 • Kjennskap til norske krav og forskrifter
 • MS Office programs, MS Projects og eventuelt CAD.

 

Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk.

Solid og relevant praktisk erfaring kan kompensere for manglende teoretisk kompetanse.

Ønskede personlige egenskaper

Stillingen er i stor grad basert på samarbeid. Det forutsettes derfor velutviklede mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner, samt evnen til å se helheten, som sammen med kandidatens generelle personlighet er svært viktig.

Andre viktige kvalifikasjoner:

– Nøye og pliktoppfyllende

– Håndtere flere kritiske aktiviteter samtidig

– Kommersiell legning

 

  

Bedriftskultur/arbeidsmiljø

Selv om arbeidsdagen i stor grad er lagt opp til selvstendighet, der den enkelte arbeider fritt innenfor gitte rammer, preges bedriftskulturen av team-spirit; man arbeider for hverandre mot felles mål!

Miljøet er profesjonelt med løs snipp, det er uformelt og med takhøyde. Åpent og positivt.

Interne relasjoner

 • Area Sales Director Norge
 • Bid Manager
 • Sourcing & Contracting
 • Service og Tjenester

Eksterne relasjoner

 • Leverandører
 • Konsulenter
 • Kunder

Reiseaktivitet

Stillingen vil medføre ca. 30 reisedager med overnatting i året. 

Betingelser

Konkurransedyktige betingelser etter avtale

Hva er det som er mest interessant for kandidaten (salgsargumenter)

 • Muligheten til å være med å utvikle og realisere prosjekter som gjør betydelig nytte (U-hjelp)
 • En selvstendig – og sentral stilling med påvirkningsmuligheter og frihet
 • Et internasjonalt selskap med faglig tyngde og et godt rennommé
 • Et profesjonelt miljø preget av team-spirit med felles anstrengelser mot felles mål
 • Karrieremuligheter internt
 • Konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt med Hilde Lyngar Thorkildsen eller Roar Haaland Johansen vedrørende spørsmål rundt stillingen på hlt@jel.no eller rhj@jel.no

Søknad sendes mail@jel.no

Senior Civil Engineer

Responsibilities

 • Civil engineering lead for power plants and sub-stations – this includes foundations, access roads and buildings.
 • Technical basis for bids related to civil work.
 • Technical basis for civil sub-contracts and follow up of the sub-contractors engineering work.
 • Site work to be monitored and follow up.
 • The position may also include the interface engineering manager role on selected projects

Qualifications

 • Civil engineering degree (Master or Bachelor).
 • Experience from design and execution of building projects.
 • Understanding of pricing and execution strategy.
 • Some specialist competence in related subjects such as building services is beneficial.
 • Norwegian language skills are mandatory. Both written and oral.

We offer

 • Varied work tasks.
 • Good working environment.
 • National and international projects and assignments.
 • Competitive wages.
 • Flexible working hours

 

Application with CV should be sent to jfk@toptemp.no. For more information please contact Jahn – Fredrik Kjellin. Tel: 990 33 000 e-mail: jfk@toptemp.no

Jacobsen Elektro AS har 70 ansatte og holder til i nye lokaler i Lier like utenfor Drammen.
Vår virksomhet favner alt fra levering av nøkkelferdige transformatorstasjoner og
kraftstasjoner, til servicerelaterte og rådgivende tjenester. Våre kunder i Norge er ledende bedrifter innen prosess- og kraftkrevende industri, kraftprodusenter og netteiere på alle spenningsnivåer.

Med bakgrunn i en rekke inngåtte serviceavtaler og nye leveranser av vern- og kontrollanlegg til energibransjen i Norge, trenger vi kompetente medarbeidere til følgende type stilling:

Service / Testingeniør

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Service og idriftsettelse av relevern – primært
 • Service og idriftsettelse av kontrollanlegg for transformatorstasjon, kraftstasjoner o.l.
 • Stillingen medfører utstrakt reisevirksomhet

Erfaring med og kunnskap om følgende temaer vil bil vurdert positivt:

 • Lese anleggsdokumentasjon som enlinjeskema, strømløpskjema, forriglingsplaner.
 • Relevern (distansevern, differensialvern, overstrøm, jordfeil, maskinvern).
 • Lokalkontrollanlegg (feltenheter, stasjonsbus, RTU/Gateway)
 • Hjelpeforsyning (likerettere, batterianlegg)
 • Funksjonalitet høyspenningsapparater (effektbrytere, skillebrytere, måletransformatorer, trinnkoblere, o.l).
 • Testprosedyrer og sjekklister
 • Servicerapporter
 • Testutstyr: Omicron (for test av relevern), Isolasjonsmåling, Micro-Ohmmeter, o.l.
 • Spenningssetting
 • AFA, SJA, planlegge og etablere tiltak i henhold til krav i FSE.

Formelle kvalifikasjoner:

 • Elkraftingeniør B.Sc./ Teknisk fagskole og fagbrev som energimontør, elektriker eller
  automasjonstekniker

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe systematisk, selvstendig og være løsningsorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Rolig og kontrollert
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjon både på norsk og engelsk
 • Både nyutdannede og erfarne vil bli vurdert. Relevant erfaring vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig utvikling i ett stort fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Generell info

Jacobsen Elektro AS er en erfaren elektroteknisk bedrift med ca. 65 dyktige medarbeidere og med hovedkontor i Lier, rett utenfor Drammen. Bedriften er tradisjonsrik og veletablert, men samtidig innovativ og med evne til å finne nye og kundetilpassede løsninger.

Våre oppdragsgivere spenner over et bredt spekter og typisk er store, nøkkelferdige transformatorstasjoner og kraftverk i Afrika, Asia og Øst-Europa.

I Norge leveres konsulent- og servicerelaterte tjenester, samt relevern og nøkkelferdige stasjonsanlegg til netteiere, kraftprodusenter og industrianlegg.

Bedriften har et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige vilkår. Vi er i stadig vekst og vurderer gjerne velkvalifiserte kandidater for en eventuell ansettelse.

Høres dette interessant ut, se ledige stillinger eller send oss Generell søknad med CV.