Ledige stillinger

Sales Support Norge

Stillingens organisasjonsmessige plassering og formål

Stillingen som Sales Support Norge er plassert i salgsavdelingen, som foruten Sales Support består av Area Sales Director Norway og Area Sales Managers International Sales. Stillingen skal bidra til å styrke selskapets salgsarbeid i Norge og være ansvarlig for å jobbe frem tilbud til norske kunder. Den er uten personalansvar og rapporterer til Bid Manager, leder av Sales Support.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven til Sales Support Norway er å tilby teknisk og kommersiell kompetanse til våre kunder etter deres spesifikasjoner.

 Andre oppgaver:

–        Jobbe sammen med Area Sales Director om innhold og vilkår i tilbudene

–        Til enhver tid sørge for oppdatert og korrekt kalkyle

–        Ansvar for innhenting av informasjon og løsninger for å sikre et optimalt tilbud for kunden

–        Utvikle og vedlikeholde kundespesifikke løsninger

–        Støtte i utarbeidelse av salgsmateriale

–        Delta i forhandlinger med kunder

 

 

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring

Teknisk utdannelse, Bachelor eller Master, innen el-kraft/sterkstrøm

Noen års relevant bransjeerfaring og erfaring fra salgssupport i forbindelse med prosjekter.

Følgende spesifikk erfaring vil bli vektlagt:

 • Kjennskap til ulike transformasjonsstasjoner og overførings- og distribusjonsnettverk
 • God kunnskap om vern- og kontrollteknologien
 • Forståelse av salgsprosesser og verktøy
 • Salgskontrakter og juridisk forståelse
 • Kjennskap til norske krav og forskrifter
 • MS Office programs, MS Projects og eventuelt CAD.

 

Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk.

Solid og relevant praktisk erfaring kan kompensere for manglende teoretisk kompetanse.

Ønskede personlige egenskaper

Stillingen er i stor grad basert på samarbeid. Det forutsettes derfor velutviklede mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner, samt evnen til å se helheten, som sammen med kandidatens generelle personlighet er svært viktig.

Andre viktige kvalifikasjoner:

– Nøye og pliktoppfyllende

– Håndtere flere kritiske aktiviteter samtidig

– Kommersiell legning

 

  

Bedriftskultur/arbeidsmiljø

Selv om arbeidsdagen i stor grad er lagt opp til selvstendighet, der den enkelte arbeider fritt innenfor gitte rammer, preges bedriftskulturen av team-spirit; man arbeider for hverandre mot felles mål!

Miljøet er profesjonelt med løs snipp, det er uformelt og med takhøyde. Åpent og positivt.

Interne relasjoner

 • Area Sales Director Norge
 • Bid Manager
 • Sourcing & Contracting
 • Service og Tjenester

Eksterne relasjoner

 • Leverandører
 • Konsulenter
 • Kunder

Reiseaktivitet

Stillingen vil medføre ca. 30 reisedager med overnatting i året. 

Betingelser

Konkurransedyktige betingelser etter avtale

Hva er det som er mest interessant for kandidaten (salgsargumenter)

 • Muligheten til å være med å utvikle og realisere prosjekter som gjør betydelig nytte (U-hjelp)
 • En selvstendig – og sentral stilling med påvirkningsmuligheter og frihet
 • Et internasjonalt selskap med faglig tyngde og et godt rennommé
 • Et profesjonelt miljø preget av team-spirit med felles anstrengelser mot felles mål
 • Karrieremuligheter internt
 • Konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt med Hilde Lyngar Thorkildsen eller Roar Haaland Johansen vedrørende spørsmål rundt stillingen på hlt@jel.no eller rhj@jel.no

Søknad sendes mail@jel.no

Key Account Manager.

Stillingens organisasjonsmessige plassering og formål

Key Account Manager Norway skal ha ansvaret for å ivareta og bearbeide det norske markedet innen utbygging av nye trafostasjoner og andre EPC oppdrag der det er forventet en kraftig vekst i årene som kommer. Målsettingen er at Jacobsen Elektro skal ta sin del av del av de besluttede prosjektene med spesielt fokus på de store og dermed bidra til at selskapet fremstår som en betydelig aktør i Norge. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til VP Sales.

Forventninger til kandidaten

På kort sikt (år 1): Jobbe sammen med Area Sales Director i å styrke vår posisjon og relasjoner etablert den siste tiden. Følge opp de største kundene våre, særlig Statnett.

På lengre sikt: Være en lyttepost for å fange opp interessante endringer/trender hos kundene og markedet som selskapet kan nyttiggjøre seg. Være proaktiv ved å jobbe inn produkter/løsninger hos nøkkelkundene som kan bidra til å øke selskapets konkurranseevne. Bidra til at prosjekter vinnes!

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene til Key Account Manager Norway blir å tilegne seg solid kunnskap om markedet, skaffe en god oversikt over kommende prosjekter, bidra til at Jacobsen kommer i tilbudsposisjon og sørge for at selskapet minimum vinner ett større prosjekt pr. år. (Fra 20 mill. kr. og oppover)

Andre relevante arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra til «oppsalg» på eksisterende prosjekter
 • Bidra til salg av driftsløsninger og tjenester
 • Ta inn nye, mulige prosjekter til «bøttemøtet»
 • Være bindeledd mellom prosjekt og service & tjenester
 • Være delaktig i markedsføringen av selskapet (messer, events ol.)

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring

Relevante kandidater må ha en teknisk utdannelse, fagskole eller høyere innen el-kraft/høyspent og minimum tre-fem års erfaring med teknisk salg mot nettselskap i Norge. Et etablert nettverk hos de viktigste kundene er et pre. Det forventes gode dokumenterbare resultater. Solid og relevant praktisk erfaring kan kompensere for manglende teoretisk kompetanse.

Ønskede personlige egenskaper

Stillingen er selvstendig og det forutsettes derfor at du tar initiativ, er selvgående med stor motor, resultatorientert og dyktig til å etablere gode mellommenneskelige relasjoner. Jacobsen Elektro AS Page 2 of 3

Andre viktige personlige egenskaper:

 • Kommersiell legning (ser muligheter og er økonomisk)
 • Strukturert
 • Lagspiller
 • Serviceinnstilt

Bedriftskultur/arbeidsmiljø

Selv om arbeidsdagen i stor grad er lagt opp til selvstendighet, der den enkelte arbeider fritt innenfor gitte rammer, preges bedriftskulturen av team-spirit; man arbeider for hverandre mot felles mål! Miljøet er profesjonelt med løs snipp, det er uformelt og med takhøyde. Åpent og positivt.

Interne relasjoner

 • Area Sales Director Norway
 • Support ingeniørene
 • Service & tjenester
 • Prosjekt
 • Sales & Marketing Coordinator

Eksterne relasjoner (kunder, leverandører mm.)

I første rekke Statnett, Hafslund, Skagerak, Trønder Energi Nett og øvrige regionalnettseiere (ca. 20). Sekundært alle de mindre nettselskapene.

Konkurrenter

ABB, Siemens, GE/Alstom, samt norske og utenlandske entreprenørselskaper så som Infratek og ONE Nordic.

Reiseaktivitet

Stillingen vil medføre ca. 30 reisedager med overnatting i året. Dette vil hovedsakelig være i forbindelse med kundemøter. Reisevirksomheten vil fortrinnsvis foregå i Norge.

Språk

Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk.

Betingelser

Konkurransedyktige betingelser etter avtale.

Hva er det som er mest interessant for kandidaten (salgsargumenter)

 • Muligheten til å være med å utvikle et marked som er inne i en meget spennende fase
 • En selvstendig stilling som kan være med å forme
 • En sentral stilling med store påvirkningsmuligheter
 • Et spennende selskap med faglig tyngde og et godt rennommé
 • Du blir en del av et profesjonelt miljø preget av team-spirit med felles anstrengelser mot felles mål
 • Konkurransedyktige betingelse

Karriere- og utviklingsmuligheter

Ved positiv resultat- og markedsutvikling kan det åpne opp for interne muligheter.

Ta kontakt med Hilde Lyngar Thorkildsen eller Roar Haaland Johansen vedrørende spørsmål rundt stillingen på hlt@jel.no eller rhj@jel.no

_ _ _

Last ned pdf.

Salgsingeniør, Vern- og kontrollanlegg Norge.

Jacobsen Elektro ble etablert i 1891 og er en av Norges eldste elektrotekniske bedrifter. Vår virksomhet favner alt fra levering av nøkkelferdige transformatorstasjoner og kraftstasjoner – til servicerelaterte og rådgivende tjenester.

De siste 20 årene har vi bygget et stort antall nøkkelferdige anlegg i Øst-Europa, Afrika og Asia.

Våre kunder i Norge er ledende bedrifter innen prosess – og kraftkrevende industri, kraftprodusenter og netteiere på alle spenningsnivåer.

For å styrke salgsfunksjonen for det norske markedet, søker vi en teknisk kompetent og resultatorientert medarbeider. Vi kan tilby en interessant stilling i et velrennomert firma som fokuserer på det elektriske energimarkedet.

Hovedansvar

Primært utarbeide konkurransedyktige tilbud på Vern- og kontrollanlegg til norsk kraftforsyning. Ved behov bidra i salg av andre produkter/tjenester til samme kundegruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Forstå og diskutere tekniske løsninger med våre kunder
 • Beskrive våre løsninger/produkter/tjenester i tilbudsform
 • Utarbeide kommersiell del av tilbud
 • Samarbeide med underleverandører/andre interessenter
 • Vedlikeholde kunnskap om kunder og konkurrenter

Kvalifikasjoner

 • Elkraft- / automasjonsutdanning, minimum ingeniørhøyskole
 • Erfaring med styringssystemer/relevern- og kontrollanlegg for elektriske høyspenningsanlegg
 • Kunnskap om høyspenningsprimæranlegg
 • Kunnskap om datanettverk/kommunikasjonsprotokoller for elektriske energianlegg
 • Forståelse av salgsprosesser og -verktøy
 • Gode språkkunnskaper i engelsk og norsk. Norsk skriftlig er ett krav
 • MS Office-programmer og MS Project

Personlige ferdigheter

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode evner til å bygge relasjoner og løse problemer sammen med kunder
 • Selvgående og proaktiv
 • God økonomisk sans

Vi tilbyr

 • Et interessant arbeidsmiljø i et internasjonalt representert selskap.
 • Positivt og nyskapende miljø i et selskap med godt omdømme
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen innebærer ca. 30 reisedøgn i året. Arbeidssted er i Lier nær Drammen.

Ved spørsmål vedrørende stillingen kontakt:

Jacobsen Elektro AS v/Alf Vegar Nymoen, 906 71 810, avn@jel.no

Kontakt Senior Rekrutteringsrådgiver Wenche Moen på e-post: wenche.moen@toptemp.no eller mobil: 992 56 058 ved spørsmål om stillingen.

Prosjektleder

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Prosjektledelse av ”Turn Key” energiprosjekter i Norge og internasjonalt
 • Utarbeide og følge opp budsjett og fremdriftsplaner for prosjekter
 • Kommersielt og teknisk ansvar for ett eller flere prosjekter med oppfølging mot kunder og underleverandører
 • Koordinering og oppfølging av interne og eksterne ressurser for prosjektering og byggeledelse
 • Støtte vår salgsavdeling med kvalitetssikring av tilbud

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen elektro eller maskin, gjerne med merkantil tilleggsutdannelse
 • Erfaring med prosjektledelse innen disiplinene elektro høyspent, vern og kontroll eller linjebygging – gjerne også internasjonalt
 • Har evne til å skape gode relasjoner på tvers av kulturer og arbeide i team
 • Minimum 5 års relevant prosjektleder erfaring
 • Evne til å lede tverrfaglige team
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

Stillingen vil medføre noe reiseaktivitet.

Vi tilbyr en spennende mulighet i et selskap med stor faglig kompetanse og med store muligheter for faglig utvikling. Selskapet har konkurransedyktige betingelser.

Ønsker du flere opplysninger vedr. stillingen vennligst ta kontakt med Rekrutteringsrådgiver: Jahn – Fredrik Kjellin i Top Temp Engineering – Mobil: 990 33 000/e-post: jfk@toptemp.no

Søknad med CV sendes snarest til jfk@toptemp.no

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Senior Civil Engineer

Responsibilities

 • Civil engineering lead for power plants and sub-stations – this includes foundations, access roads and buildings.
 • Technical basis for bids related to civil work.
 • Technical basis for civil sub-contracts and follow up of the sub-contractors engineering work.
 • Site work to be monitored and follow up.
 • The position may also include the interface engineering manager role on selected projects

Qualifications

 • Civil engineering degree (Master or Bachelor).
 • Experience from design and execution of building projects.
 • Understanding of pricing and execution strategy.
 • Some specialist competence in related subjects such as building services is beneficial.
 • Norwegian language skills are mandatory. Both written and oral.

We offer

 • Varied work tasks.
 • Good working environment.
 • National and international projects and assignments.
 • Competitive wages.
 • Flexible working hours

 

Application with CV should be sent to jfk@toptemp.no. For more information please contact Jahn – Fredrik Kjellin. Tel: 990 33 000 e-mail: jfk@toptemp.no

Generell info

Jacobsen Elektro AS er en erfaren elektroteknisk bedrift med ca. 65 dyktige medarbeidere og med hovedkontor i Lier, rett utenfor Drammen. Bedriften er tradisjonsrik og veletablert, men samtidig innovativ og med evne til å finne nye og kundetilpassede løsninger.

Våre oppdragsgivere spenner over et bredt spekter og typisk er store, nøkkelferdige transformatorstasjoner og kraftverk i Afrika, Asia og Øst-Europa.

I Norge leveres konsulent- og servicerelaterte tjenester, samt relevern og nøkkelferdige stasjonsanlegg til netteiere, kraftprodusenter og industrianlegg.

Bedriften har et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige vilkår. Vi er i stadig vekst og vurderer gjerne velkvalifiserte kandidater for en eventuell ansettelse.

Høres dette interessant ut, se ledige stillinger eller send oss Generell søknad med CV.