KRAFTVERK

KRAFTSTASJONER

Lang erfaring med kontrakter (Engineering – Procurement – Construction – EPC)

Norge har hundreårs lange tradisjoner for design, konstruksjon og drift av hydrokraftverk: fra distribuert småkraft til kraftstasjoner som mater direkte til transmisjonsnettet. Lignende, i Nordsjøen, har Norge oppnådd omfattende erfaring innen design, konstruksjon og drift av alle typer termiske kraftverk med et omfattende spekter av brennstofftyper og teknologier.

Gjennom de siste tiårene, har Jacobsen Elektro bygget et antall kraftstasjoner i Afrika og Asia. Et eksempel er en eksisterende komplett kraftstasjon, som ble kjøpt og demontert i Kina, for så å bli sendt til Vietnam hvor den ble montert og satt i drift.

Andre eksempler er kraftverk bygd i Tanzania, Uganda, Sierra Leone, Øst Timor, Liberia og Ekvatorial-Guinea.

Nøkkelfaktoren for suksess har vært imøtekommelsen av kundens krav og skreddersøm av kraftverksløsningen for å møte disse kravene.

TERMISKE KRAFTVERK

Gass, HFO, Diesel

Basert på kundens behov, skreddersyr Jacobsen Elektro pakker på utstyr og maskiner som fyller kundens krav til kostnader og effekt.
Jacobsen Elektro’s profesjonelle stab jobber med prosjektstyring, komplisert logistikk, montasje og test, samt service og vedlikehold.

VANNKRAFTVERK

Fornybar energi

Norge har produsert vannkraft i mer enn 100 år og har utviklet en sterk og konkurransedyktig industriell sektor av effektive kraftprodusenter og leverandører av utstyr og tjenester. Nesten 100 % av Norges produksjon av strøm er basert på vannkraft.

Jacobsen Elektro har lang erfaring fra utvikling og bygging av turn-key prosjekter i kraftsektoren både i Norge og utlandet. Vi utvikler og gjennomfører bygging av nye samt rehabilitering og oppgradering av eksisterende kraftverk.