VERN OG KONTROLLANLEGG

KOMPETANSE PÅ KRAFT- OG STYRINGSSYSTEM KOMBINERT MED KVALITETSPRODUKTER

Systemintegrasjon med stor kapasitet og lang erfaring.

Jacobsen Elektro leverer komplette vern- og kontrollsystemer for transformatorstasjoner. Vi har levert mer enn 100 vern- og kontrollanlegg siden 1994, da Jacobsen Elektro startet bygging av transformatorstasjoner. Jacobsen Elektro har et stort fagmiljø innen vern- og kontrollanlegg, med erfaring på spenningsnivåer opp til og med 420 kV.

Våre rammeavtaler (2009-2014 og 2015-2019) med Statnett viser at vår erfaring og våre løsninger tilfredsstiller kvalitetskravene til de større aktørene i den norske energiforsyningen.

Relevern

Relevern begrenser skadeomfang og konsekvenser ved feil i kraftsystem. Relevern er ett eget fagfelt, hvor Jacobsen Elektro har det største fagmiljøet i Norge.
Vårt relevern har vært under kontinuerlig utvikling siden Jacobsen Elektro oppfant distansevernet på 1930-tallet. Relevern serien som nå produseres heter RefleX2. Dette er et avansert relevern med et brukervennlig grensesnitt. De 3000 enhetene som er produsert viser at dette er ett sikkert vern.
Jacobsen Elektro har inngående kompetanse på vern fra andre leverandører, og leverer dette der det kreves for å fylle kundens spesifikasjoner. Jacobsen Elektro kan levere vern fra eksempelvis Sprecher Automation og ABB.

Kontrollanlegg

Kontrollanlegg gir mulighet for overvåkning og lokal- og fjernstyring. Jacobsen Elektro har mange ingeniører med høy kunnskap om hvordan høyspenningsanlegg fungerer og hvordan kontrollsystemet som følge må konstrueres.
Vår samarbeidspartner i Norge på moderne kontrollanlegg er Sprecher Automation, som har sitt hovedkontor i Østerrike. Vårt samarbeid omfatter også RTU (Remote Terminal Units) som også kan styre punkter i distribusjonsnettet. Dette gode samarbeidet har mer enn 15 års historie. I Norge leverer vi regulatorer for transformatorens trinnkobler og spoleregulatorer fra A. Eberle.
Jacobsen Elektro kan levere konvensjonelle kontrollanlegg om kunden ønsker dette.