Aktuelt David Jensen 0 2019-09-13

Presseinfo - Jacobsen Elektro AS

Jacobsen Elektro AS har engasjert Kvale Advokatfirma DA til å bistå med en restrukturering av selskapet og har siden i sommer jobbet intensivt med å sikre verdier og legge til rette for en økonomisk lønnsom drift. Det er iverksatt flere tiltak for å styrke selskapets likviditetssituasjon og for å redusere gjeld. For å sikre likebehandling av selskapets kreditorer ble det i begynnelsen av juni innført en betalingsstans for eldre usikret gjeld i selskapet. Til tross for tiltakene som er iverksatt befinner Jacobsen Elektro AS seg fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Selskapet jobber sammen med sine rådgivere med et forslag til en akkordløsning til fordel for kreditorer, ansatte, kunder og øvrige interessenter i Jacobsen Elektro AS. Selskapets ordinære virksomhet løper som normalt mens restruktureringsprosessen pågår.

Henvendelser bes rettet til Kvale Advokatfirm DA ved Christian Bohne med epost cbo@kvale.no eller telefon +47 959 43 396