Aktuelt David Jensen 0 2019-10-15

Pressemelding

Det vises til pressemelding av 13. september hvor det ble gitt informasjon om at Jacobsen Elektro AS arbeider med en restrukturering. Selskapet har i dag begjært åpning av tvangsakkord. Advokat Håvard Wiker fra Ro Sommernes Advokatfirma DA er oppnevnt som leder av gjeldsnemnden. Formålet med tvangsakkorden er å gi selskapet ro til å fortsette arbeidet med å realisere verdier og sluttføre forhandlinger av diverse avtaler til det beste for selskapets kreditorer, ansatte, kunder og leverandører. Selskapet vil i samråd med sine kunder fortsette sine leveranser så lenge akkordprosessen pågår. Selskapet arbeider også for at hele eller deler av dagens drift kan fortsette med nye eiere.