Aktuelt Gro Løvli 0 2020-01-02
Lier, 2. januar 2020: Jacobsen Elektro har inngått en avtale med Hallingdal Kraftnett AS om levering av spoler til selskapets nye trafostasjon på Nesbyen.