VERN OG KONTROLLANLEGG

  • Kompetanse på kraft- og styringssystem kombinert med kvalitetsprodukter
  • Komplette vern- og kontrollsystemer for transformatorstasjoner
  • Kontrollanlegg
  • Relevern
  • System dokumentasjon
  • IAT og FAT
  • System tegninger
  • Planskisser
  • Signallister for kommunikasjonsprotokollene

Systemintegrasjon med stor kapasitet og lang erfaring.

Jacobsen Elektro leverer komplette vern- og kontrollsystemer for transformatorstasjoner. Vi har levert mer enn 100 vern- og kontrollanlegg siden 1994, da Jacobsen Elektro startet bygging av transformatorstasjoner. Jacobsen Elektro har et stort fagmiljø innen vern- og kontrollanlegg, med erfaring på spenningsnivåer opp til og med 420 kV.

Våre rammeavtaler (2009-2014 og 2015-2019) med Statnett viser at vår erfaring og våre løsninger tilfredsstiller kvalitetskravene til de større aktørene i den norske energiforsyningen.

Relevern

Relevern

Relevern begrenser skadeomfang og konsekvenser ved feil i kraftsystem. Relevern er ett eget fagfelt, hvor Jacobsen Elektro har det største fagmiljøet i Norge.

Jacobsen Elektro oppfant distansevernet på 1930-tallet. Frem til 2017 utviklet og produserte Jacobsen Elektro 9 generasjoner relevern. Den siste generasjonen relevern var RefleX2. Dette var et avansert relevern med et brukervennlig grensesnitt. De 3000 enhetene som ble produsert, viste at dette var ett pålitelig vern. Jacobsen Elektro har nå valgt å legge ned sin produksjon av relevern.

Erfaring fra den over 80 år lange perioden som produsent av relevern tar vi med oss i vår videre satsning på vern- og kontrollanlegg, komplette høyspenningsanlegg, vedlikehold/beredskap og konsulenttjenester. Jacobsen Elektro samarbeider med de viktigste utstyrsleverandørene på relevern- og kontrollanlegg. Vi kan levere de beste tekniske løsningene i markedet, vi kan levere slik kunden selv preferer, vi kan levere kostnadseffektive løsninger. Jacobsen Elektro har siden 2009 levert vern- og kontrollanlegg til Statnett på rammeavtaler. I disse prosjektene har vi integrert produkter fra ulike leverandører slik at disse fungerer optimalt i samme system. Jacobsen Elektro har inngående kompetanse på relevern fra andre leverandører. Jacobsen Elektro kan levere vern fra eksempelvis Sprecher Automation og ABB.

Kontrollanlegg

Kontrollanlegg gir mulighet for overvåkning og lokal- og fjernstyring. Jacobsen Elektro har mange ingeniører med høy kunnskap om hvordan høyspenningsanlegg fungerer og hvordan kontrollsystemet som følge må konstrueres.
Vår samarbeidspartner i Norge på moderne kontrollanlegg er Sprecher Automation, som har sitt hovedkontor i Østerrike. Vårt samarbeid omfatter også RTU (Remote Terminal Units) som også kan styre punkter i distribusjonsnettet. Dette gode samarbeidet har mer enn 15 års historie. I Norge leverer vi regulatorer for transformatorens trinnkobler og spoleregulatorer fra A. Eberle.
Jacobsen Elektro kan levere konvensjonelle kontrollanlegg om kunden ønsker dette.