Driftssikkerhet

FORLENGET LEVETID OG ØKT DRIFTSIKKERHET MED TILPASSEDE LØSNINGER

Komplette løsninger for rask implementering

Driftsmessige utfordringer krever kompetanse og erfaring til å velge de rette løsningene. Løsningene er ofte en kombinasjon av å finne egnet utstyr og bruke det på hensiktsmessig måte. I en hektisk driftshverdag er Jacobsen Elektro en løsningsorientert og gjennomføringsdyktig partner. Jacobsen Elektro har høy kunnskap om samspillet i elektriske kraftsystemer og deres enkeltkomponenter. Vi lever kvalitetsprodukter sammen med våre tjenester, som gir kunden en garanti for at deres investeringer i nye produkter vil komme til nytte. Jacobsen Elektro tar på seg oppdraget som en totalleverandør.
Vi utfører rehabiliteringer og utskiftinger av komponenter for å forlenge anleggets levetid.

Kundecase

Relevern - utskiftning

RELEVERN – UTSKIFTING

Kunden søkte å finne en leverandør som tilfredsstilte kravene til installasjon av enkle og forståelige, men samtidig avanserte, vern med gode måleprinsipper. Et annet krav var at man skulle kunne være totalleverandør av vern, prosjektering, testing og idriftsettelse, samt utforme nye releplaner.

Jacobsen Elektro AS oppfylte disse kriterier til fulle og arbeidet startet på transformatorstasjonen.

RefleX linjevern med jordfeil retning og feilskriver ble montert på samtlige 11 kV avganger, tegningsunderlag ble produsert og vernene ble montert av våre montører som samtidig testet vernene og satt det hele i drift.

Underveis ble man også oppmerksomme på at det var behov for å skifte transformatorenes spenningsreguleringsrele, hvoretter disse ble erstattet med REG-D fra A. Eberle GmbH.

RTU - Remote Terminal

RTU – REMOTE TERMINAL UNIT

Jacobsen Elektro har en samarbeidsavtale med Sprecher Automation på kontrollanlegg og RTU.

Kunden AS ønsket å kunne styre og måle på motoriserte skillebrytere. I den forbindelse ble det inngått en 4-årig rammeavtale på levering og innbygging av RTU, delvis i bryterens betjeningsskap og delvis levert som tilleggsskap.

Jacobsen Elektro AS fremkom med en løsning til eksisterende skap hvori ble innmontert RTU og de detaljer som måtte til for å tilfredsstille kravet.

Kommunikasjonen foregår frem til driftssentral via radiolink, hvor man kan lese av temperatur, vind, strøm, spenning samt bryterstilling. Kommandoer inn/ut for de motorstyrte skillebryterne reduserer feilsøketiden betraktelig og gir kunden mulighet til å foreta omlegginger i nettet; alt utført fra driftssentral.

Petersonspoler - Jordslutningsspoler - Spoleanlegg

PETERSONSPOLER – JORDSLUTNINGSSPOLER – SPOLEANLEGG

I forbindelse med at kunden ønsket å fjerne seg fra en overliggende stasjon, ble prosjektet initiert. Prosjektet består av en nettstasjon med kunstig nullpunkt, spole, bryteranlegg og kommunikasjon via RTU med driftssentral.

Bryteranlegget har motoriserte effektbrytere for 2 avganger samt manuelt betjeningsbar lastbryter for innkommende spenning. Det kunstige nullpunktet kan fraskilles via sikringsskillebryter.

Jordslutningsspolen er levert av EGE som Jacobsen Elektro AS representerer i Norge. Fra denne leverandøren har man i årenes løp levert ca. 170 spoler.
Det kunstige nullpunktet samt kioskhuset leveres fra Møre Trafo AS og bryteranlegget er fra ABB.

RTU leveres fra vår samarbeidspartner Sprecher Automation i Østerrike.
Prosjektet er levert komplett med gode innspill fra kunden underveis.

Spoleregulator

SPOLEREGULATORER

Jacobsen Elektro representerer produkter fra A. Eberle GmbH og vi har levert over 200 spoleregulatorer til det norske markedet.

I forbindelse med leveranse av vern og kontrollanlegg har våre spoleregulatorer blitt benyttet med IEC61850 protokoll.

Det har gitt bidrag til å utvikle produktet til sine ønsker, hvilket har blitt utført til kundens tilfredshet.

Således har det blitt installert et antall av disse på flere stasjoner med 22 og 132 kV spoler. Arbeidet har omfattet både produktleveranser gjennom andre firmaer samt prosjektering, montasje, testing og idriftsettelse fra egen organisasjon.

Spenningsregualtor

SPENNINGSREGULATORER

Jacobsen Elektro representerer produkter fra A. Eberle GmbH og vi har levert mer enn 60 spenningsregulatorer til krafttransformatorer i det norske markedet.

Kunden AS ønsket å skifte spenningsregulatorer for to krafttransformatorer i transformatorstasjonen for å oppnå automatisk parallelldrift bestemt av stillingene til skillebryterne og effektbryterne. Denne funksjonaliteten kalles Paragramma og kan håndtere opp til 3 transformatorer i parallell. Produktet selv heter REG-D og leveres også med protokoll IEC61850 der dette ønskes.

Jacobsen Elektro AS leverte en løsning med to REG-D + en REG-DP (spoleregulator) i felles rack, plassert i eget skap.

Prosjektering, montering, testing og idriftsettelse ble utført til kundens tilfredshet.

Innkoblingsautomatikk

INNKOBLINGSAUTOMATIKK

Jacobsen Elektro har utviklet en IKA for enkel utskifting av eksisterende NEBB IKA og NEBB HT10

Grunnet levetid feilet kundens innkoblingsautomatikk og ble satt ut av drift. Det ble samtidig besluttet å bytte distansevernet da disse var av samme årgang. Dette var i et 132kV nett hvor det også var behov for et Wisher vern.

Av denne grunn besluttet kunden å oppgradere med ny IKA for å gjenopprette funksjonaliteten i anlegget.

Det ble også montert nytt distansevern og et Wisher vern.

Vår løsning med IKA og distansevern i felles 19 ˮ rack med prøvekontakt ble valgt på grunn av:

  • Kort montasjetid på grunn av ˮPlug and play ˮ for IKA løsningen
  • Kompakt og lite plasskrevende
  • Spisskompetanse hos Jacobsen Elektro