FINANSIERING

TILPASSET KUNDENS BEHOV

Jacobsen Elektro’s suksess internasjonalt er i stor grad bygget på tilgang til og forståelse av finansmarkedet. Mange prosjekter er både gjennomtenkte og sårt tiltrengte, men ikke mulige å gjennomføre uten tilpasset finansiering.

Jacobsen Elektro har langsiktige og solide relasjoner med et stort antall aktører i forskjellige sektorer innen finansmarkedet:

  • Norske offentlige finans institusjoner
  • Førsteklasses internasjonale banker
  • Lokale banker i utvalgte markeder
  • Internasjonale eksport garanti institusjoner
  • Bi-laterale og multi-laterale finans institusjoner
  • Egenkapital investorer

Avhengig av prosjektets finansielle struktur, kan Jacobsen selv stille visse garantier.

Gjennom hele prosjektet vil Jacobsen Elektro dokumentere og tilfredsstille de kravene hver enkel finansielle institusjon stiller. Dette gjør at Jacobsen til enhver tid kan tilpasse finansielle løsninger basert på prosjektet og landets individuelle krav.