TRANSFORMATORSTASJONER

  • Kraftnett transformatorstasjoner
  • Transmisjonslinjer
  • Mobile transformatorer
  • Greenfield og oppgradering
  • Spenningsnivåer opp til og med 420 kV

KRAFTNETT (T&D)

Transmisjon og distribusjon

Jacobsen Elektro leverer løsninger for sentral- regional- og distribusjonsnett. Vi har høy kompetanse på både system og enkeltkomponenter, analyse og prosjektgjennomføring. På internasjonale prosjekter bistår vi også kunden i å finne finansieringsløsninger og lånegarantier.

TOTALLEVERANDØR (EPC) AV TRANSFORMATORSTASJONER

Jacobsen Elektro har siden 1994 bygd mer enn 100 transformatorstasjoner. Vi har erfaring fra spenningsnivåer opp til og med 420 kV. Prosjektene har så langt hatt kontraktstørrelse opptil 500 MNOK. Kjernekompetanse innen prosjektgjennomføring, alt fra prosjektledelse til idriftsettelse. Globale samarbeidspartnere og lang erfaring med innkjøp fra underleverandører fra hele verden.

MOBILE TRANSFORMATOR

Fullt utstyrt for forbindelse til strømnett

Mobile transformatorene er fullt utstyrt med brytere, transformator og kabler for å koble seg til nettverk. Alt nødvendig hjelpesystem og utstyr er inkludert.
Mobile transformatorer kan benyttes ved vedlikehold, i forbindelse med strømbrudd eller ved midlertidig strømleveranse til et område.
Mobile transformatorer er plassert på trailere og kan lett transporteres.