KRAFTVERK

  • EPC-kontraktør og nøkkelleverandør
  • Drift & Vedlikehold Operatør
  • Nybygg og rehabilitering av gamle stasjoner
  • Design, planlegging og tilsyn
  • Teknisk/økonomisk analyse
  • Prosjektledelse
  • Logistikk
  • Montasje og test
  • Service og vedlikehold

 

Lang erfaring med kontrakter (Engineering – Procurement – Construction – EPC)

Norge har hundreårs lange tradisjoner for design, konstruksjon og drift av hydrokraftverk: fra distribuert småkraft til kraftstasjoner som mater direkte til transmisjonsnettet. Lignende, i Nordsjøen, har Norge oppnådd omfattende erfaring innen design, konstruksjon og drift av alle typer termiske kraftverk med et omfattende spekter av brennstofftyper og teknologier.

Gjennom de siste tiårene, har Jacobsen Elektro bygget et antall kraftstasjoner i Afrika og Asia. Et eksempel er en eksisterende komplett kraftstasjon, som ble kjøpt og demontert i Kina, for så å bli sendt til Vietnam hvor den ble montert og satt i drift.

Andre eksempler er kraftverk bygd i Tanzania, Uganda, Sierra Leone, Øst Timor, Liberia og Ekvatorial-Guinea.

Nøkkelfaktoren for suksess har vært imøtekommelsen av kundens krav og skreddersøm av kraftverksløsningen for å møte disse kravene.

TERMISKE KRAFTVERK

Gass, HFO, Diesel

Basert på kundens behov, skreddersyr Jacobsen Elektro pakker på utstyr og maskiner som fyller kundens krav til kostnader og effekt.
Jacobsen Elektro’s profesjonelle stab jobber med prosjektstyring, komplisert logistikk, montasje og test, samt service og vedlikehold.