Kinyerezi I 150 MW kraftverk innviet i Tanzania

Kinyerezi I 150 MW kraftverk innviet i Tanzania Kinyerezi I 150 MW kraftverk ble innviet av HE President Kikwete 13. oktober 2015. Jacobsen Elektro har levert kraftverket som et «turn-key» prosjekt til Tanzania Electricity Company, TANESCO, som nå skal ta anlegget i kommersiell drift. Begivenheten ble feiret som en viktig milepæl for fortsatt vekst i…